өнгө аяс

2011-5-16,

байгалийн дуу чимээ

2011-5-16,
idiomatic-dormant