сурах дуу/гэгээн өглөө сайн бн уу/

2011-5-16,
idiomatic-dormant